شیوه های ارسال درخواست مرجوعی کالا

فرایند مرجوع کردن کالا را می توانید به صورت تماس یا پیگیری از طریق شبکه های اجتماعی انجام دهید.

شرایط برگشت کالا

دقت کنید تمامی محصولات فروشگاه به روز توسط کارشناسان آن تست و یا از سلامت فیزیکی و کارکردی آن اطمینان به عمل می آورند.

ولی در هر صورت ممکن است یک کالا عیب خود را به سادگی نشان ندهد و در این رابطه فروشگاه به روز برای راحتی و احترام به اعتماد شما مشتریان گرامی با توجه به شرایط زیر اقدام به برگشت کالا و برگشت سریع هزینه پرداختی شما می باشد.

  1.  کالا دچار آسیب فیزیکی از سمت مشتری نشده باشد.
  2. کالا در شرایط نامطلوب مورد استفاده قرار نگرفته شده باشد.
  3. استفاده از محصول بر خلاف آنچکه در کاتالوگ یا توضیحات آن محصول آمده است، صورت نگرفته باشد.
  4. قبل از 2 روز که به دست مشتری رسیده شده است اعلام مشکل نماید.

شبکه های اجتماعی

شماره های تماس