مقدمه

این شرایط و ضوابط استاندارد وب سایت نوشته شده در این صفحه وب، استفاده شما از این وب سایت را مدیریت می کند. این شرایط به طور کامل اعمال می شود و به استفاده شما از این وب سایت تاثیر می گذارد. با استفاده از این وبسایت، شما قبول کردید تمام شرایط و ضوابط نوشته شده در اینجا. شما نباید از این وبسایت استفاده کنید اگر شما با هر یک از این شرایط و ضوابط استاندارد وب سایت موافق نباشید.

حقوق مالکیت معنوی

به غیر از محتوی که متعلق به خودتان هستید، تحت این شرایط، مد امبر و / یا مجوز دهنده خود، تمام حقوق مالکیت معنوی و مواد موجود در این وبسایت را متعلق به خود می دانید.

مجوز محدود فقط برای مشاهده مطالب موجود در این وبسایت اعطا می شود.

محدودیت ها

شما به طور خاص از همه موارد زیر محدود شده اید:

محتوای شما

در این شرایط و ضوابط استاندارد وب سایت، “محتوای شما” به معنای هر محتوای صوتی، متن ویدیویی، تصاویر یا سایر مطالب مورد نظر شما برای نمایش در این وب سایت می باشد. با نمایش محتویات شما فروشگاه اینترنتی به روز را به عنوان یک مجوز غیر مجاز، غیرقابل مجاز، غیرقابل مجاز، مجاز به استفاده، پخش، تطبیق، انتشار، ترجمه و توزیع آن در کلیه رسانه ها اعطا می کنید.

محتوای شما باید متعلق به شما باشد و نباید هیچگونه حقوق شخص ثالث را مورد حمله قرار داد. فرئشگاه اینترنتی بروز، حق هر گونه محتوای خود را از این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی حذف می کند.

جبران خسارت

شما به این ترتیب به طور کامل از تمویل و از هر گونه و / یا تمام بدهی ها، هزینه ها، تقاضاها، علت عمل، خسارات و هزینه های ناشی از نقض هر یک از مقررات این شرایط، متضرر می شوید.